Vytvorili sme prostredie manuálne riadeného dispečingu pre taxislužby, kde hovory prijíma osoba-dispečér na centrále a ten prideľuje zákazky jednotlivým vozidlám v teréne.

Je veľmi prehľadný a intuitívny s rýchlym prístupom k zákazkám, ktoré práve prebiehajú.

taxi dispecersky modul SENSET

Dispečér môže kedykoľvek upraviť zákazky, aj viac naraz. Zákazky sú triedené na aktívne priebehajúce, plánované a zmeškané.

Plánované objednávky sa môžu prideliť vodičom aj automaticky v požadovanom čase.

Ukážeme si scenár prijatia novej zákazky:
Zákazník volá na dispečing. Rozsvieti sa červená lišta, ktorá indikuje prichádzajúci hovor.
V rovnakom momente sa zobrazí okno pre zadávanie informácií o zákazke, kde je predvyplnené telefónne číslo zákazníka.
Vďaka zadávaniu adries cez Google autocomplete, systém automaticky vypočíta trasu, navrhovanú cenu a trvanie zákazky.

Zoznam ponúkaných vozidiel je vždy zoradený od najbližšieho vozidla, samozrejme ale, je na úvahe dispečéra ktorého vodiča k danej zákazke vyberie.

Vodič za krátky moment vidí zákazku v aplikácii SENSET driver, aj so všetkými údajmi o adrese, cene a poznámkach.