Cieľom našej mobilnej aplikácie je, aby aj menej zdatní vodiči taxislužby, naozaj jednoduchým spôsobom dokázali ovládať základné funkcie pre denné fungovanie na automatickom dispečingu.

Aplikácia obsahuje niekoľko obrazoviek:

Prihlásenie:

email a heslo, pri opakovanom používaní sa email pamätá a stačí zadať len heslo

Výber auta:

vodič si vyberá auto v ktorom jazdí, pri opakovanom používaní sa mu ponúka vždy jeho posledné zvolené auto

Hlavná obrazovka aplikácie:

najdôležitejšia obrazovka, ktorá ponúka hlavné funkcie – označiť svoj stav ( pauza alebo obsadený), pozrieť si mapu ostatných kolegov, preklik do menu a ostatné funkcie aplikácie.

Príjem novej zákazky:

táto obrazovka nastáva v prípade že vodič dostáva novú zákazku cez centrálne číslo, alebo plánovanú zákazku. Vodič má možnosť rozhodnúť čo so zákazkou spraví – či ju príjme, zruší, presunie inému vodičovi, alebo ju príjme s odkladom na iný čas podľa želania zákazníka. Na jeden klik môže tiež vodič volať zákaznikovy.

Prebiehajúca zákazka:

ak je vodič práve na zákazke, vidí túto obrazovku, ktorej hlavným cieľom je jedine odkliknúť že zákazka bola dokončená a tím sa stane vodič znova voľným pre príjem ďalších zákaziek. Ak by nebol voľný žiadny iný vodič, tak počas prebiehajúcej zákazky môže vodič dostať ďalšiu novú zákazku, ktorá sa mu zobrazí hneď ako dokončí aktuálnu zákazku. Vodič môže mať prijatých aj viac zákaziek súčasne.

Mapa a zoznam kolegov, vodičov:

farebne odlíšené značky na mape, aby bolo jasne viditeľné kde sa nachádzajú ostatní vodiči a v akom sú stave. Niekedy je prehľadnejší zoznam ako mapa, preto ponúkame 2 typy zobrazenia. Číslo pri značke znamená koľko miestne je to auto.

Zákazky (všetky, nevybavené a plánované):

priamo v aplikácii vodiči vidia koľko zákaziek skrz systém prebieha, ktorí vodiči ich dostali a ako ich vybavili. V prípade že sa zákazník nedovolá (napr. ak sú všetci vodiči obsadení), zobrazí sa v aplikácii nevybavená zákazka, ktorú je možné dodatočne vybaviť tým, že vodič prezvoní zákaznikovy a dohodne sa s ním.
Pre lepšie plánovanie vedia vodiči o plánovaných zákazkách na najbližších 24 hodín. Tie si nevedia prideliť sami.