Ako sa prideľujú a spracovávajú zákazky

Srdcom celého systému je spravodlivé rozdeľovanie zákaziek medzi všetkých vodičov taxi firmy. SENSET umožňuje spracovávať až 5 typov zákaziek: telefonické zákazky, online objednávky cez web, plánované objednávky od vodiča, presunuté zákazky od kolegu, zákazky zo zákazníckej aplikácie. Funguje na princípe priraďovania zákaziek prihláseným vodičom v aplikácii. Vyhodnotí či je po blízku voľný vodič alebo či k danému zákazníkovi smeruje iný vodič s prebiehajúcou zákazkou. Práve to prináša viacero výhod ako: zvýšená efektivita, rýchlejšia odozva, lepšia dostupnosť a aktuálne informácie.
umela inteligencia pridelovania zakaziek pre taxi

Hlavnou logikou celého systému je férové prideľovanie zákaziek medzi všetkých vodičov taxi firmy.

Systémom SENSET viete spracovať 5 druhov zákaziek:

 • telefonické zákazky
 • online objednávky cez web
 • plánované objednávky od vodiča
 • presunuté zákazky od kolegu
 • zákazky zo zákazníckej aplikácie

Telefonická zákazka je taká, kedy zákazník volá na vaše dispečingové (centrálne) telefónne číslo, náš systém vyhodnotí zákazku a pridelí jú voľnému vodičovi.

Online objednávka cez web je typ plánovanej objednávky, ktorú si zákazník môže zadať online s určitým nástupným miestom, výstupným miestom, dátumom a časom a tiež s informáciou koľko ľudí sa potrebuje odviezť.

Plánovaná objednávka od vodiča je podobná ako online objednávka, s tým rozdielom že ju zadáva sám vodič na základe dopytu či už telefonického, osobného, alebo nejakého iného.

Presunutá zákazka od kolegu je taká, ktorú si medzi sebou vedia vodiči v reálnom čase presúvať podľa vlastného uváženia na 2 kliky veľmi intuitívnym spôsobom.

Zákazka zo zákazníckej aplikácie sa zobrazí vodičovi s informáciami o adrese nástupu, výstupu aj s cenou. Takúto zákazku nevie presunúť, ani preplánovať.

Čo všetko systém sleduje a vyhodnocuje?

Systém berie vždy v úvahu len prihlásených vodičov do aplikácie, ktorých teda predpokladá že práve pracujú.

Každý vodič má svoj aktuálny stav – voľný, obsadený alebo pauza. Voľný znamená že prijíma zákazky, obsadený že je práve na zákazke no môže prijať aj ďalšiu a pauza znamená že vodič neprijíma v tejto chvíli žiadne zákazky.

Vodiči majú vždy povinnosť rozhodnúť čo so zákazkou ktorá im bola pridelená, a to na jednoduchej obrazovke, kde má možnosti k zákazke: prijímam, zrušiť, presunúť na kolegu alebo preplánovať na iný čas (časovka).

Telefonické objednávky sú priradené vždy až vodičovi, ktorý reálne zodvihne hovor. Systémom si môžete nastaviť koľko sekúnd má hovor zvoniť jednému vodičovi, kým sa hovor presmeruje k ďalšiemu. Systém teda bude zvoniť postupne všetkým vodičom až kým niektorý z nich nezodvihne. Zákazník medzi tým o ničom nevie, počuje v telefóne len zvuk zvonenia.

Vodič môže cielene prichádzajúci hovor zrušiť (napr. bol nastavený v stave „voľný“, no aktuálna situácia mu nedovoľuje prijať žiadny hovor), v takom prípade ale zákaznik stále o ničom nevie (počuje vyzváňanie), systém len automaticky presmeruje hovor k ďalšiemu voľnému vodičovi, kde sa scenár opakuje a takto to môže ísť dookola, až po posledného voľného šoféra.

Pracujeme na umelej inteligencii

Systém SENSET je schopný sa naučiť obvyklé miesta nástupov a výstupov Vaších zákazníkov, čo veľmi spresní a zefektívni prideľovanie zákaziek vodičom.

Na základe obvyklého miesta nástupu zákazníka v danom čase, systém vyhodnotí či je po blízku voľný vodič, alebo či k danému zákazníkovy smeruje iný vodič s prebiehajúcou zákazkou.

Z ďalších typických situácii ktoré sú v aplikácii vyriešené sú napr.:

 • zrušenie zákazky ktorú zruší zákazník, v tomto prípade dostáva ďalšiu zákazku ten istý vodič.
 • presunutie zákazky inému kolegovi v prípade že daný vodič nevie zákazku vybaviť. V tom prípade je tiež ďalšia zákazka tohto vodiča ktorý pred tým zákazku presunul kolegovi.
 • posunutie zákazky o 10, 20, 30 minút a podobne, kedy si zákazník praje vyzdvihnutie + pripomienka vodičovi na túto preplánovanú zákazku
 • naplánovanie zákazky z aplikácie na konkrétny dátum a čas
 • prijatie viacerých zákaziek za sebou (napr. v prípade nočnej smeny kedy pracuje len jeden vodič, alebo ked je jednoducho viac zákaziek)
 • plná obsadenosť všetkých áut – zákazky sa prideľujú aj obsadeným, to je ale možné zakázať a zákazníci budú dostávať v telefóne len systémovú hlášku „Prepáčte, nemáme žiadne voľné auto“
 • + mnoho iných prekombinovaných situácii o ktoré sa automaticky postará systém SENSET.

Zaujali sme vás?

Kontaktujte nás a dohodnime si spoluprácu.

Ďalšie funkcie

Mám záujem o automatický taxi dispečing

Do 10 pracovných dní vám spustíme za inštalačný poplatok 99€ na 1 mesiac plnú prevádzku aplikácie.

Taxi Senset