The aim of our mobile application is to make even less proficient taxi drivers, in a really simple way, able to control the basic functions for day-to-day operation on the automatic dispatching.

The app has several screens:

Login:

email and password, when reused, email is remembered and just enter the password

Car selection:

the driver chooses the car he is driving in, when you use it again, it always offers its last selected car

Main screen:

najdôležitejšia obrazovka, ktorá ponúka hlavné funkcie – označiť svoj stav ( pauza alebo obsadený), pozrieť si mapu ostatných kolegov, preklik do menu a ostatné funkcie aplikácie.

New order:

táto obrazovka nastáva v prípade že vodič dostáva novú zákazku cez centrálne číslo, alebo plánovanú zákazku. Vodič má možnosť rozhodnúť čo so zákazkou spraví – či ju príjme, zruší, presunie inému vodičovi, alebo ju príjme s odkladom na iný čas podľa želania zákazníka. Na jeden klik môže tiež vodič volať zákaznikovy.

Ongoing order:

ak je vodič práve na zákazke, vidí túto obrazovku, ktorej hlavným cieľom je jedine odkliknúť že zákazka bola dokončená a tím sa stane vodič znova voľným pre príjem ďalších zákaziek. Ak by nebol voľný žiadny iný vodič, tak počas prebiehajúcej zákazky môže vodič dostať ďalšiu novú zákazku, ktorá sa mu zobrazí hneď ako dokončí aktuálnu zákazku. Vodič môže mať prijatých aj viac zákaziek súčasne.

Map and list of drivers:

farebne odlíšené značky na mape, aby bolo jasne viditeľné kde sa nachádzajú ostatní vodiči a v akom sú stave. Niekedy je prehľadnejší zoznam ako mapa, preto ponúkame 2 typy zobrazenia. Číslo pri značke znamená koľko miestne je to auto.

Orders (all, pending and planned):

priamo v aplikácii vodiči vidia koľko zákaziek skrz systém prebieha, ktorí vodiči ich dostali a ako ich vybavili. V prípade že sa zákazník nedovolá (napr. ak sú všetci vodiči obsadení), zobrazí sa v aplikácii nevybavená zákazka, ktorú je možné dodatočne vybaviť tým, že vodič prezvoní zákaznikovy a dohodne sa s ním.
For better scheduling, drivers have the planned orders for the next 24 hours. They can't assign them themselves.